Spreektekst debat met minister Asscher over Handhaving

17 december 2014   Spreektekst debat met minister Asscher over Handhaving Handhaving van wet- en regelgeving vindt de VVD van het grootste belang om het draagvlak onder de sociale zekerheid te behouden. Uitgangspunt voor de VVD fractie is altijd geweest dat fraude moet worden teruggevorderd. De mate van verwijtbaarheid bepaalt de hoogte van de boete. […]

Reactie VVD aanpassingen Fraudewet

Vandaag heb ik in de media gereageerd op de door minister Asscher voorgestelde aanpassingen van de Fraudewet: Als mensen van goede wil zijn en door een vergissing een te hoge uitkering krijgen,  dan is het logisch dat die mensen het teveel ontvangen bedrag terugstorten. Als zij hier niets aan kunnen doen,  hoort daar ook geen […]