Antwoorden Schriftelijke Vragen over het bericht dat bedrijven uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) yogalessen voor personeel gesubsidieerd kunnen krijgen

Maandag 16 november 2015 2015Z18737   Vragen van het lid Schut-Welkzijn (VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat bedrijven uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) yogalessen voor personeel gesubsidieerd kunnen krijgen (ingezonden 9 oktober 2015)   1 Bent u op de hoogte van het bericht ‘Vraag subsidies aan voor […]