Motie Omtzigt en Schut-Welkzijn aangenomen

30 september 2014 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHUT-WELKZIJN Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat meerdere keren mensen, die kortdurend in Nederland aanwezig waren, te gemakkelijk toegang hadden tot sociale zekerheid en toeslagen; constaterende dat Nederland een zorgstelsel en sociale zekerheid heeft, dat in vergelijking met andere landen, vaak […]