Motie Omtzigt en Schut-Welkzijn aangenomen

30 september 2014

MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHUT-WELKZIJN

Voorgesteld 25 september 2014
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat meerdere keren mensen, die kortdurend in Nederland aanwezig waren, te gemakkelijk toegang hadden tot sociale zekerheid en toeslagen; constaterende dat Nederland een zorgstelsel en sociale zekerheid heeft, dat in vergelijking met andere landen, vaak royaler en beter is; van mening dat voorkomen beter is dan spoeddebatten, Kamervragen en noodwetgeving met terugwerkende kracht; verzoekt de regering, te bestuderen welke onderdelen van de zorg, sociale zekerheid, toeslagen en het studievoorschot, kunnen leiden tot onwenselijk hoge aanspraken bij een kortdurende aanwezigheid in Nederland en daarover binnen zes maanden te rapporteren aan de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Omtzigt

Schut-Welkzijn

Leave your comment