Partnertoeslag in stappen afgebouwd

De VVD vindt het van groot belang dat de AOW ook toegankelijk is voor volgende generaties. Dat kan alleen als de AOW in de toekomst ook betaalbaar blijft. Om dat mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat we nu kritisch kijken naar de houdbaarheid van de AOW in de huidige vorm. VVD-Tweede Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn:,, […]