Partnertoeslag in stappen afgebouwd

De VVD vindt het van groot belang dat de AOW ook toegankelijk is voor volgende generaties. Dat kan alleen als de AOW in de toekomst ook betaalbaar blijft. Om dat mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat we nu kritisch kijken naar de houdbaarheid van de AOW in de huidige vorm.

VVD-Tweede Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn:,, De AOW wordt door ons allemaal opgebracht via premies. Het probleem is dat de inkomsten uit deze premies al jaren lager zijn dan de uitgaven. Deze situatie is op termijn onhoudbaar. Daarom is het noodzakelijk dat we nu ingrijpen om dit basispensioen ook voor onze kinderen en kleinkinderen overeind te houden”. 

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) heeft aangegeven dat zij de partnertoeslag in vier stappen gaat afbouwen. Het komt er in de praktijk op neer dat de toeslag per 1 januari 2015 wordt verminderd voor AOW’ers wier aanvullend pensioen en partnerinkomen gezamenlijk hoger is dan 46.000 per jaar. Gerechtigden met een gezamenlijk inkomen boven de 54.000 euro verliezen in 2018 de toeslag volledig. Dit geldt voor nieuwe en bestaande gevallen. De afbouw wordt in drie jaar doorgevoerd. In 2015 is er een korting op de toeslag van 25%, in 2016 van 50%, in 2017 van 75% en in 2018 volledig. Voor mensen met een aanvullend inkomen tussen de 46.000-54.000 euro is er sprake van een oplopende korting op de toeslag.

Anoushka Schut-Welkzijn:,, De partnertoeslag was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die alleen AOW hadden en geen aanvullend pensioen en van wie de partner van onder de 65 geen eigen inkomsten had. In 1995 is al besloten dat de partnertoeslag voor nieuwe gevallen zou vervallen per januari 2015. Dit omdat steeds meer vrouwen een eigen inkomen verdienen. Het deel werkende vrouwen tussen de 55 en 65 jaar is gestegen van 14% in 1996 tot 42% in 2012. Steeds meer vrouwen zijn economisch onafhankelijk en steeds meer gepensioneerden hebben een aanvullend pensioen. De toeslag moest in het verleden voorkomen dat mensen  onder het bijstandsniveau zouden zakken. Bij een gezamenlijk inkomen van 46.000 euro, zoals voorgesteld in deze regeling, is daarvan geen sprake.”

De VVD snapt dat de afschaffing van de partnertoeslag een aanslag kan zijn op uw portemonnee. Anoushka Schut-Welkzijn:,,Wij begrijpen goed dat de gevolgen voor sommige mensen erg vervelend en ingrijpend kunnen zijn. De VVD neemt hiermee echter haar verantwoordelijk. Ook voor de generaties van de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat wij in Nederland kunnen blijven inzetten op een sociale zekerheid die steun biedt aan mensen die dat het hardst nodig hebben”.

 

Leave your comment