Debat met staatssecretaris Klijnsma over de AOW tweewoningenregel

18 juni 2014 Voorzitter, Eind vorig jaar constateerden verschillende leden na het werkbezoek aan de Sociale Verzekeringsbank en een gesprek met de ombudsman dat de criteria die bepalen of iemand samenwoont in de AOW onhelder en voor meerdere uitleg vatbaar waren. Bovendien gingen de verschillende regiokantoren van de SVB hier verschillend mee om. De VVD […]