Debat met staatssecretaris Klijnsma over de AOW tweewoningenregel

Voorzitter, De VVD is voor herkenbare criteria voor samenwonen in de AOW. De angst voor de “tandenborstelpolitie” verdwijnt. De regeling kent voor de AOW hoge gedragseffecten. Meer mensen houden hun zelfstandige woning aan als ze bij elkaar gaan wonen, maar de 250-300 euro extra AOW die mensen door deze regeling krijgen, staan naar verwachting ook […]

Debat met staatssecretaris Klijnsma over de AOW tweewoningenregel

18 juni 2014 Voorzitter, Eind vorig jaar constateerden verschillende leden na het werkbezoek aan de Sociale Verzekeringsbank en een gesprek met de ombudsman dat de criteria die bepalen of iemand samenwoont in de AOW onhelder en voor meerdere uitleg vatbaar waren. Bovendien gingen de verschillende regiokantoren van de SVB hier verschillend mee om. De VVD […]