Terugblik 2012 vooruitblik 2013

Na mijn installatie als Kamerlid op 20 september ben ik gelijk uit de startblokken gekomen. Zodra de voorlopige portefeuilleverdeling bekend was gemaakt kon ik aan de slag als woordvoerder onderwijs en AOW.

Op beide gebieden was veel te doen. Op het gebied van onderwijs speelt een ingrijpende hervorming van het MBO om de kwaliteit te verbeteren en het onderwijs beter aan te sluiten op de vraag van werkgevers.
Waar ik me hard voor heb gemaakt is het voorkomen van overheidssteun aan faillerende ROC’s als Zadkine. Hierover heb ik Kamervragen gesteld aan toenmalig minister Van Bijsterveldt (zie video)

De totstandkoming van het regeerakkoord heeft in het land en ook binnen de partij veel stof doen opwaaien.
Tijdens de bezoeken aan lokale afdelingen heb ik vooral geluisterd naar de woede die mensen hebben geuit. Ik voelde me in de prille periode als kamerlid verantwoordelijk voor het proces en de uitkomst. Ik wil alle leden van de VVD- afdelingen Giessenlande, KC Utrecht, KC Amsterdam en JOVD-Afdeling Haarlemmermeer hartelijk danken voor hun input waarmee zij hebben bijgedragen aan de inhoudelijke discussie binnen de partij. Met mijn achtergrond in de zorg en mijn bijdrage aan het verkiezingsprogramma werd ik hier veelvuldig op aangesproken.
Verheugd was ik met de herziening van het regeerakkoord.

Sinds de zitting van het nieuwe Kabinet is mijn focus volledig op Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik voer het woord over wetstechnische onderwerpen in de werknemers- en volksverzekeringen. Denk aan ziekte- en arbeidsongeschiktheidswetten die de komende jaren zullen worden hervormd. Daarnaast zal fraude en export van utkeringen de komende jaren een hoofdthema worden, verwacht ik. De recente discussie over het aanpassen van uitkeringsniveau’s aan de lokale levensstandaard in bijvoorbeeld Marokko zal in februari met Asscher worden gevoerd.

De verhoging van de AOW-leeftijd zorgt nog voor veel onzekerheid bij toekomstig gepensioneerden. We wachten nog op de overbruggingsregeling die in plaats komt van de voorschotregeling die tot dan van kracht blijft. De AOW leeftijd is verhoogt om die meer in lijn te brengen met de levensverwachting. Al jaren zijn de uitgaven aan AOW hoger dan de premie-inkomsten. Ik vind het zinnig en zuinig om uitgaven en inkomsten meer met elkaar in evenwicht te brengen en zo te zorgen voor een toekomstbestendige pensioenvoorziening.

Fit en uitgerust na de feestdagen barst ik van de energie: ik begin met een aantal werkbezoeken aan de SVB, UWV, De Normaalste Zaak en individuele bedrijven. Tegelijkertijd een aantal overleggen met de bewindspersonen, de behandeling van wetgeving en de media daarom heen.

Kortom: Aanpakken dit jaar!

Leave your comment