Trouw – Bij VVD gingen slechts vijf man vier jaar over hetzelfde onderwerp

Woensdag 11 mei 2016

Romana Abels, Nicole Besselink, Bart Zuidervaart − 11/05/16, 11:11

De VVD-fractie telt veertig leden. Dat waren, u weet het, niet steeds dezelfde. Verschillende mensen vertrokken – een aantal vrijwillig, naar het Europees parlement, of naar een baan buiten de politiek – anderen moesten weg. We willen het allemaal niet opnieuw oprakelen. Maar stabiel was anders: de redactie van Plein 2 ontwaarde met grote regelmaat een nieuw VVD-gezicht in een Kamercommissie.

We vermeldden al eens dat de portefeuille ‘natuur’ met grote regelmaat van eigenaar wisselde. Onlangs werd bekend dat fractievoorzitter Halbe Zijlstra Sjoerd Potters het woordvoerderschap integratie had afgenomen, waarna het weer naar Malik Azmani ging. Tijd om de balans op te maken: hoeveel liberale Kamerleden waren er nu eigenlijk die zich vier jaar lang in hetzelfde onderwerp konden verdiepen?

Een nogal kleine minderheid, blijkt. Afgezien van fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die qualitate qua voortdurend in de commissie-stiekem zat, waren er welgeteld vijf Kamerleden van wie de portefeuille nooit wisselde. VVD-kiezers konden vier jaar lang bouwen op het gegeven dat Han ten Broeke hun man op buitenland was, Brigitte van den Burg op jeugdbeleid, Helma Lodders op landbouw, Anoushka Schut-Welkzijn op sociale zaken en Erik Ziengs op ondernemers en zzp’ers.

Spoor bijster
Op alle andere terreinen moeten ze vaak het spoor bijster zijn geraakt. Zo moest het personeel van defensie dat zich in verbinding wilde stellen met zijn vertegenwoordiger in de VVD-fractie zich in het eerste jaar wenden tot Ybeltje Berckmoes-Duindam. Dat veranderde begin 2014: vanaf dat moment hoorde ‘defensiepersoneel’ bij de onderwerpen van André Bosman. Tot een jaar geleden, toen Fred Teeven van staatssecretaris Kamerlid werd: het personeel van defensie viel voortaan onder hem.

Zoals het ‘defensiepersoneel’ verging, zo moet het vele kiezers en lobbyisten zijn vergaan. Wat te denken van het aantal kennismakingsgesprekken dat de Waterschappen voerden? Kamerlid André Bosman had de eerste twee jaar Water, Visserij en Koninkrijksrelaties, maar hij verloor na een jaar juist het onderdeel Water aan collega Barbara Visser, die voor die tijd over Bouwen en Wonen ging.

Bouwen en Wonen moest toen weer verkassen. Het vond een plek bij Roald van der Linde, die op zijn beurt een hele reeks aan onderwerpen op het gebied van Binnenlandse Zaken overdeed aan juriste Ingrid de Caluwé. Die ging daarvoor over ontwikkelingssamenwerking, maar dat valt nu onder Joost Taverne.

Faunaman
Volgt u het nog? We zijn er nog lang niet. De gemeentelijke administratie, de ombudsman, ambtenarenzaken, nogal wat onderwerpen schoven van de één naar de ander. Nog één voorbeeld: Faunaman Rudmer Heerema mocht in 2015 aan zijn onderwerpen Sport toevoegen, eerst van Matthijs Huizing. Toen die eind 2013 was betrapt op rijden onder invloed verhuisde Sport naar Michiel van Veen. “Met een praktische instelling dingen bereiken”, is diens motto. Het is de vraag of de sportlobby er ook zo over denkt.

Lees het hele artikel hier.

3 replies added

Leave your comment