Trouw – ‘Taskforce’ voor versterking UWV overtuigt Kamer niet

Donderdag 26 november 2015

Ingrid Weel

Minister Lodewijk Asscher van sociale zaken is er niet in geslaagd om de zorgen bij de Kamerleden over het functioneren van het UWV weg te nemen. Asscher meldde gisteren dat hij ‘een taskforce met topambtenaren’ heeft ingezet om de achterstanden weg te werken. “Dat klinkt oorlogszuchtig maar ik heb er geen vertrouwen in”, vatte SP-Kamerlid Paul Ulenbelt de kritiek samen.

Al tien jaar staan de verzekeringsartsen van het UWV op gespannen voet met het management. Asscher probeerde dit weg te zetten als een gevolg van de bezuinigingen van de afgelopen jaren op de uitkeringsinstantie waardoor er gesteggel is ontstaan over de arbeidsvoorwaarden van de artsen. Er is echter veel meer aan de hand.

Dat blijkt zonneklaar uit de brief die de medezeggenschapsraad van de afdeling sociaal-medische zaken van het UWV stuurde naar de directie, drie maanden geleden. “Wij worden niet, te laat of gebrekkig geïnformeerd en toezeggingen worden herhaaldelijk niet nagekomen. Omdat dit vaak gebeurt, is het beeld ontstaan dat dit geen vergissingen zijn, maar mogelijk een bewuste strategie”, schrijft de secretaris van het inspraakorgaan.

In de medezeggenschapsraad van de afdeling sociaal-medische zaken bij het UWV zitten allerlei werknemers; niet alleen artsen, maar ook arbeidsdeskundigen en reïntegratiebegeleiders. Zij schrijven het gevoel te hebben “aan het lijntje te worden gehouden en/of bewust genegeerd. Excuus en berouw achteraf hebben na een paar keer geen waarde meer”. En: “Er wordt niet of na heel veel tijd een reactie gegeven op schriftelijke vragen”.

Over de inhoud schrijven ze: “Er wordt alleen aan de knop productieverhoging gedraaid zonder analyse wat de werkelijke oorzaken zijn van de inefficiëntie”.

“De afstand tussen de directie en de werkvloer is heel groot en er wordt niets zichtbaars gedaan met onze signalen”, aldus de medezeggenschapsraad. Het gaat dus vooral mis in de communicatie.

Niet fraai, concluderen regeringspartijen VVD en PvdA. “De minister moet leiderschap tonen”, aldus VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn.

“Het is extreem ernstig, uitermate zorgelijk”, klinkt het vanuit de oppositiepartijen die overwegen een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij het UWV aan te vragen. “Want er is veel meer aan de hand dan de werkvoorraden”, meent SP’er Ulenbelt. Dat klopt, zegt Asscher. “Maar ik richt me eerst op de achterstanden.”

2 replies added

Leave your comment