Verzoek toezending wet opzegging verdrag Marokko naar Kamer, Regeling 22 april 2015

Voorzitter,

voor de VVD is het van belang dat een uitkering primair is voor mensen die in Nederland wonen. En als die uitkeringen dan toch naar bijvoorbeeld Marokko gaan, dat ze dan worden verlaagd als de prijzen daar lager liggen. In Marokko liggen de prijzen van het levensonderhoud 40% lager.

Door de motie van de VVD en de SGP kunnen de uitkeringen in Marokko omlaag. Gisteren hebben we in een Nieuwsuur uitzending kunnen horen dat de minister van Sociale Zaken van Marokko letterlijk zei dat Marokko “absoluut niet bereid is maar één concessie te doen die ten koste gaat van de rechten van haar burgers”. Dus Marokko wil de uitkeringen niet verlagen. Ook zegt minister Sedekki dat Marokko niet gaat onderhandelen voordat Nederland zijn voornemen tot opzegging van het verdrag intrekt.

Het is duidelijk dat er nu al sinds 2011 gepoogd wordt te praten met Marokko om het verdrag aan te passen,  de minister heeft zich daartoe ingespannen, maar helaas heeft dit niet tot resultaat geleid. Als een Marokkaanse minister dit op Nederlandse tv expliciet uitspreekt, heeft verder onderhandelen geen zin.

Daarom het volgende verzoek:

Wil de minister de nota naar aanleiding van het verslag van de goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag met Marokko zo snel mogelijk naar de Kamer sturen? Daarnaast ook een verzoek tot het zo snel mogelijk toesturen van een brief met een reactie op de Nieuwsuur uitzending van 21 april.

2 replies added

Leave your comment