Vragen aan de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de storingen op werk.nl

Schriftelijke vragen van het lid Schut-Welkzijn (VVD) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de storing op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

1 Heeft u kennis genomen van de berichten “Storing bij UWV-site Werk.nl”?, “Werk.nl werkt nog steeds traag”? en “UWV gaf 3 miljard uit aan ict”?

2 Wat is uw reactie op de aanhoudende problemen met de bereikbaarheid van de website werk.nl van het UWV (die ook vandaag, 7 augustus 2013) wederom niet bereikbaar is?

3 Klopt de berichtgeving dat er vanaf 2002 ongeveer 3 miljard door het UWV is uitgegeven aan ICT? Zo nee, hoe groot is dit bedrag dan wel?

4 Hoe verhoudt de €200 miljoen die volgens de jaarverslagen jaarlijks wordt uitgegeven aan automatisering zich tot de resultaten daarvan? In hoeverre is deze investering te vergelijken met de kosten die vergelijkbare overheidsinstanties en private instanties maken? Hoe wordt de prijs-/kwaliteitsverhouding van investeringen in ICT daar ervaren vergeleken met het UWV?

5 Kan de minister aangeven hoeveel mensen er door het UWV telefonisch geholpen zijn en welke extra kosten dit met zich meebrengt?

6 Kan de minister ook aangeven hoe er wordt om gegaan met de boetes die uitkeringsgerechtigden opgelegd krijgen wegens het niet of te laat aanleveren van informatie in deze periode van storing? Hoe worden de uitkeringsgerechtigden hiervan op de hoogte gebracht?

7 Hoe gaat u problemen met de website www.werk.nl in de toekomst structureel voorkomen en oplossen? Bent u bereid alternatieven voor deze website te overwegen? Bent u bereid hier de Kamer te informeren?

Leave your comment