Vragen aan de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Financiën over vertraging van het UWV.

Schriftelijke vragen van de leden Schut-Welkzijn en Neppérus (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Financiën over vertraging van het UWV.

 

1 Heeft u het bericht “Topdrukte bij UWV leidt tot problemen” vernomen?[1]   Wat is hierop uw reactie?

 

2 Bent u het met de leden van de VVD eens dat voor het functioneren van het gelijk speelveld tussen publieke en private verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid transparante informatie essentieel is om het risico te kunnen inschatten dat werkgevers lopen als zij ervoor kiezen dit zelf te dragen?

 

3 Klopt het dat de informatie die werkgevers nodig hebben om te bepalen of zij per 2014 eigen risicodrager worden voor de ziektewet of WGA nog niet hebben ontvangen van het UWV?

 

4 Klopt het dat in vorige jaren werkgevers nog 5 weken de tijd hadden na 1 oktober om het eigenrisiodragerschap te organiseren, maar dat de Belastingdienst nu heeft gevraagd aan werkgevers dat zij dit al veel eerder in het jaar doen? Zo ja, is dit verzoek aan werkgevers afgestemd met de informatieverstrekkingstermijn van het UWV?

 

5 Op welke termijn verwacht het UWV deze informatie wel te kunnen leveren aan werkgevers?

 

6 Bent u het met de leden van de VVD fractie eens dat als werkgevers de informatie niet tijdig krijgen van het UWV dat zij dan geen gewogen besluit kunnen nemen voor het eigenrisicodragersschap en ook niet tijdig het eventuele verzoek van de Belastingdienst kunnen voldoen? Hoe bent u van plan ervoor te zorgen dat werkgevers wel aan hun verplichtingen kunnen voldoen in bezit van de benodigde informatie van het UWV?

 [1] BNR Webredactie 23 augustus 2013 “http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/703098-1308/topdrukte-bij-uwv-leidt-tot-problemen”

Leave your comment