Vragen aan minister Asscher over verlaging van kinderbijslag in het buitenland

Vragen van de leden  Schut-Welkzijn en Tellegen (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de kinderbijslag niet mag worden verlaagd in het buitenland.

  1. Bent u bekend met het bericht “Kinderbijslag mag niet worden verlaagd in het buitenland”[1]
  2. Wat is uw reactie op deze rechtbankuitspraak? Wat gaat u doen nu de rechter heeft uitgesproken dat het zogenaamde woonlandbeginsel niet toegepast kan worden op Marokko? Bent u bereid in hoger beroep te gaan?
  3. Hoe passen andere landen in de Europese Unie het woonlandbeginsel toe als het gaat om het exporteren van kinderbijslag buiten de Europese Unie en specifiek met Marokko?
  4. Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen met Marokko over aanpassing van het sociale zekerheidsverdrag? Bent u bereid om het verdrag met Marokko  op te zeggen, indien na een eventueel hoger beroep de kinderbijslag niet aan het niveau van de levensstandaard van Marokko kan worden aangepast?
  5. Bent u met de VVD van mening dat de kinderbijslag in principe bedoeld is voor kinderen die in Nederland wonen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u net als de VVD van mening dat alles in werking moet worden gesteld om de export van kinderbijslag buiten de Europese Unie te stoppen?

1 reply added

Leave your comment