VVD bleef knokken voor aanpassingen uitkeringsverdrag Marokko

Export kinderbijslag wordt gestopt en uitkeringen gaan omlaag

Bekijk het fragment hier.

Nederlandse uitkeringen zijn bedoeld om hier in Nederland te gebruiken. Als tegemoetkoming in de kosten van boodschappen bijvoorbeeld, van kleding voor de kinderen of van wonen.

Wat is ons standpunt?

Wij vinden dat deze uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de nabestaandenuitkering en de kinderbijslag, er niet zijn om van te leven in het buitenland. Die worden namelijk opgebracht door de Nederlandse belastingbetaler. Daarom hebben we in Nederland ook wetten aangenomen om ervoor te zorgen dat de export van die uitkeringen wordt beperkt.

Levensonderhoud

Als de uitkeringen wel naar het buitenland gaan, door afspraken uit het verleden, dan vinden wij dat zij in ieder geval moeten worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud in dat land: het woonlandbeginsel. Wij vinden het namelijk geen goede zaak als mensen die een uitkering krijgen daaraan verdienen.

Marokko

In Marokko liggen de prijzen flink lager dan in Nederland. Een verlaging van de uitkeringen naar dat land is daarom meer dan redelijk. Maar het zogenoemde sociale zekerheidsverdrag met Marokko stond aanpassing in de weg. Hierover liepen sinds 2011 onderhandelingen met Marokko. Wij zijn daarom zeer verheugd dat Marokko nu, na jarenlange onderhandelingen, meewerkt. Eindelijk is er een akkoord bereikt.

Resultaat

Dit alles betekent dat de kinderbijslag en de toeslagen vanaf 2016 worden verlaagd en uiteindelijk zelfs worden gestopt in 2021. Ook de nabestaandenuitkering wordt verlaagd. En dat is precies waar de VVD jaren voor heeft gestreden.

3 replies added

Leave your comment