VVD wil verdrag met Marokko per direct opzeggen

Stop met export uitkeringen naar Marokko

VVD wil verdrag met Marokko per direct opzeggen

De VVD vindt het hoog tijd dat Nederland stopt met de export van uitkeringen aan Marokko. Het land weigert al ruim twee jaar het bilaterale Sociale Zekerheidsverdrag aan te passen, waardoor de export van uitkeringen aan banden kan worden gelegd en de te hoge  uitkeringen verder omlaag kunnen. Voor de VVD is de maat vol. De VVD-Tweede Kamerfractie wil dat het verdrag per direct wordt opgezegd.

VVD- Tweede Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn (Sociale Zaken):,,Wie niet wil horen, die moet maar voelen. Marokko geeft keer op keer niet thuis op dit dossier. Ruim drie jaar onderhandelen leidt tot niets. Ondanks de talloze gesprekken met diplomaten over en weer, zit er totaal geen beweging in de zaak. Dan zit er in mijn optiek maar een ding op: Opzeggen dat verdrag”.

Al in 2011 besloot het toenmalige kabinet, onder leiding van premier Rutte, dat Nederland de export van uitkeringen naar landen buiten de Europese Unie zoveel mogelijk beperkt. Dit is geregeld in de wet Woonlandbeginsel, die door de Tweede Kamer is aangenomen. Het Woonlandbeginsel gaat ervan uit dat uitkeringen, zoals de kinderbijslag, uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en uitkeringen aan nabestaanden op basis van de Algemene Nabestaandenwet, in beginsel zijn bedoeld om mensen te helpen met de kosten van het levensonderhoud, die hier in Nederland worden gemaakt. Tevens wordt er veel beter gekeken naar de werkelijke kosten voor het levensonderhoud, die iemand heeft: in een land als Marokko liggen de kosten voor onder meer boodschappen en een huis een stuk lager dan in Nederland.

VVD-Tweede Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn:, De VVD vindt het belangrijk dat we goed omgaan met geld dat is opgebracht door de belastingbetaler, werkende mensen hier in Nederland. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat iemand in Marokko, die een Nederlandse uitkering ontvangt, daar op deze manier rijker van wordt. Aanpassen van de uitkeringen aan het prijsniveau in Marokko is hard nodig en meer dan gerechtvaardigd”.

Sinds januari 2013 zijn de uitkeringen met 40 procent verlaagd als gevolg van het Woonlandbeginsel. Maar nabestaanden en andere mensen in Marokko die een uitkering ontvangen, wendden zich tot de rechter. Die stelt dat de wet niet geldt voor Marokko, omdat het internationale verdrag met Marokko boven nationale wetgeving gaat. Daarom zou het bilaterale verdrag met Marokko moeten worden aangepast. Maar dat weigert het land.

Anoushka Schut-Welkzijn:,,We moeten als Nederland niet het braafste jongetje van de klas zijn en dansen naar de pijpen van Marokko. Marokko heeft er geen enkel belang bij om het verdrag aan te passen, ik verwacht dan ook niet dat er na ruim drie jaar onderhandelen nog enige beweging in de zaak komt. We kunnen hier allerlei wetten aannemen, maar het verdrag gaat boven de wet. De VVD wil daarom zo snel mogelijk van dit Sociale Zekerheidsverdrag af. Dan kunnen we pas echte stappen zetten.”

De VVD zal minister Asscher (Sociale Zaken) tijdens een debat volgende week in de Tweede Kamer, vragen om het opzeggen van het verdrag direct in gang te zetten.

Zie ook de website van EenVandaag of luister naar dit fragment op Radio1.

 

Leave your comment