Zorg

Je vrijheid behouden ook als je ziek wordt

Mensen met een goed inkomen en mensen met een klein inkomen, ziek of  gezond, de premie is voor iedereen gelijk. Dat willen we graag houden. De VVD wil geen Amerikaanse toestanden.

Vrienden van mij wonen in de VS. Hij werkte in loondienst en zij was ondernemer. Nu is hij zijn baan verloren en moest zij snel een baan accepteren in een winkel, anders is het hele gezin niet meer verzekerd tegen ziektekosten. Dat willen we niet in Nederland. De premie moet niet stijgen naarmate je zieker wordt en niet gekoppeld zijn aan werk. Om dit stelsel zo te behouden is het wel onze verantwoordelijkheid om er alles aan te doen dat de zorg betaalbaar blijft.

Want als we meer zorg krijgen, betekent dat alleen maar dat de premie omhoog gaat. Nu betaalt een normaal gezin 11.000 euro per jaar aan zorg. Als het zo doorgaat betaalt een doorsnee gezin in 2040 de helft van zijn inkomen aan zorg. De zorg stijgt nu harder dan de economie. Dit is op termijn niet betaalbaar.

De VVD heeft als enige moeilijke, maar houdbare oplossingen.

Een greep uit het verkiezingsprogramma:

  • De AWBZ is een echte volksverzekering voor bijzondere ziektekosten die niemand kan dragen: alleen gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg zit nog in AWBZ, alle begeleiding kan onder regie van de gemeenten worden uitgevoerd.
  • De huishoudelijke hulp betaal je zelf, ook als je ouder wordt, voor kwetsbare groepen blijft er hulp;
  • De tegemoetkoming voor chronisch zieken komt alleen bij die mensen terecht die het nodig hebben;
  • Een hoger eigen risico, maar eigen bijdragen vervallen. Dit scheelt enorm in de uitvoerbaarheid.

 

Hogere kwaliteit van zorg kost minder

Kwaliteit van zorg, gaat om toegevoegde waarde tot jouw leven. Die toegevoegde waarde is anders voor een licht demente van 80 die je met een nieuwe heup zo het verpleeghuis in opereert, dan voor fitte, actieve mensen van dezelfde leeftijd. In de laatste jaren zijn veel ingrijpende behandelingen veel toegankelijker geworden voor veel mensen.

Sinds 2005 zijn er vrije prijzen in een deel van de zorg. Dit heeft ertoe geleid dat er zelfstandige behandelcentra, kleine klinieken, zijn ontstaan, die zich hebben gericht op alleen heupen, knieën of hernia’s. Deze behandelcentra richten straten in, waarin ze gestructureerd alle handelingen achter elkaar uitvoeren. Als specialisten routine op bouwen, worden ze beter. Dit leidt tot minder minder medische fouten. Geen nabloedingen  of hersteloperaties leidt tot minder kosten. Kortom: deze vrije prijzen hebben geleid tot minder kosten per operatie en een hogere kwaliteit.

Leave your comment