Debat met minister Asscher over het sociale zekerheidsverdrag met Marokko

Debat met minister Asscher over het sociale zekerheidsverdrag met Marokko

 

Voorzitter,

De VVD vindt dat uitkeringen bedoeld zijn om mensen te helpen met de kosten die ze in Nederland maken. Daarom willen we dat uitkeringen zo min mogelijk naar het buitenland gaan. Ook weten we dat het heel moeilijk is om de rechtmatigheid van uitkeringen die naar het buitenland gaan aan te tonen. Dat is ook de aanleiding om de export te beperken.

In 2011 is de Wet Woonlandbeginsel aangenomen, waardoor uitkeringen die naar het buitenland gaan worden verlaagd tot het prijsniveau van dat land. We weten dat de prijzen in Marokko 40% lager liggen dan in Nederland. In de praktijk blijkt dat de wet woonlandbeginsel niet kan worden toegepast, omdat Marokko weigert het verdrag met Nederland op deze wet aan te passen. De minister heeft hier zelf gesproken van disrespect van een bevriende natie. Drie jaar onderhandelen sinds de wet woonlandbeginsel heeft niets opgeleverd. Marokko wil het verdrag niet aanpassen, want wil de uitkeringen niet verlagen.

 

Voorzitter,

Dan zit er maar één ding op: de volgende motie:

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wet Woonlandbeginsel met brede steun van de Staten-Generaal is aangenomen,

overwegende dat voor de toepassing van deze wet aanpassing nodig is van bilaterale sociale zekerheidsverdragen, en ook het hoogste rechtscollege op 9 mei 2014 heeft uitgesproken dat de Wet woonlandbeginsel strijdig is met het verdrag met Marokko,

constaterende dat de aanpassing van andere bilaterale sociale zekerheidsverdragen aan Nederlandse wetgeving succesvol is, maar dat in de laatste drie jaar de Nederlandse regering niet in staat is gebleken Marokko er toe te bewegen het verdrag aan te passen,

van mening dat zo onnodig hoge bedragen aan uitkeringen worden geëxporteerd die niet in verhouding staan met de kosten van levensonderhoud,

verzoekt de regering zo snel mogelijk een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te zenden om het verdrag met Marokko op te zeggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Schut-Welkzijn

Dijkgraaf

Leave your comment