Inbreng debat over het faillissement van TSN Thuiszorg

Donderdag 19 mei 2016,

Bekijk de eerste termijn van het debat hier terug en klik voor de tweede termijn van het debat hier.

Als je werkt als huishoudelijk hulp dan heb je geen makkelijke tijd achter de rug. Er is veel veranderd in de zorg. En die veranderingen zorgen voor onzekerheid. Onzekerheid over de vraag of je volgende maand nog wel werk hebt. Of je de oudere mensen waar je soms al jaren over de vloer komt nog wel mag helpen.

En die oudere mensen, waar jij je met hart en ziel voor inzet, hebben last van diezelfde onzekerheid. Is de overheid er nog wel voor mij als ik het zelf niet redt. Krijg ik wel de ondersteuning die ik nodig heb. Kan ik thuis blijven wonen als ik dat wil?

En als je werkt als huishoudelijke hulp dan moet je er op kunnen vertrouwen dat jouw werkgever goed met je omgaat. Het betekent dat je mag verwachten van je werkgever dat hij verstandige besluiten neemt. Het kopen van marktaandeel door grote instellingen en je personeel voor de gek te houden is geen verstandig besluit. Als je bewust verlies maakt op een opdracht moet je niet om hulp roepen als je bedrijf in de problemen komt.

Datzelfde geldt voor kwetsbare mensen die een beroep doen op de gemeente. We hebben met elkaar afgesproken dat als je niet zelf in je eigen omgeving ondersteuning kunt organiseren de gemeente er voor je is. En als gemeenten maatwerk invullen door rechtszaken uit te lokken dan is dat net zo onverstandig als de aanbieders van thuiszorg die bewust een te lage prijs vragen.

De VVD staat voor een samenleving waarin je zorgt voor jezelf en geeft om een ander. Als jij een beroep doet op de gemeente dan mag je maatwerk verwachten. En als jij werkt als huishoudelijk hulp dan moet je mogen vertrouwen op je werkgever.

Ik ga me vandaag niet inspannen voor het overeind houden van bedrijven die zichzelf bewust in de problemen brengen.

Ik wil weten van de staatssecretaris wat hij gaat doen om de onzekerheid die mensen voelen weg te nemen. Wat gaat deze staatssecretaris doen om er voor te zorgen dat gemeenten geen maatwerk WILLEN dit WEL gaan doen?

Hoe zorgt hij ervoor dat er ruimte blijft voor de eigen keuze van cliënten om de eigen hulp te houden. Want we zien nu, na het faillissement van TSN, dat veel mensen hier behoefte aan hebben, in 40% van de gevallen is de regie bij cliënten gebleven. En de VVD wenst dat alle cliënten toe.

De VVD wil dat gemeenten de beleidsvrijheid houden  om te kiezen voor  Familiehulp of een andere zorgaanbieder. Het mag geen dictaat zijn uit Politiek Den Haag om te beslissen wat lokaal goed voor mensen is.

Er bestaat niet één manier om zorg te leveren.

Een mooi voorbeeld zijn de twaalf ontslagen medewerkers van Thuiszorgorganisatie Vérian die een coöperatie hebben opgericht waardoor ze huishoudelijke hulp kunnen blijven bieden aan cliënten die ze al jarenlang kennen. De gemeente Apeldoorn bood hen meteen een contract aan. De thuishulp en de cliënt bepalen gewoon zelf welke hulp nodig is, er kan veel meer dan onder het juk van een grote thuiszorgorganisatie.

En hoe gaan we initiatieven zoals die in Apeldoorn, waar een groep huishoudelijke hulpen zelf een coöperatie is gestart tot een succes maken?

Veel mensen zijn gelukkig weer nog steeds of al weer aan de slag. Veel kwetsbare mensen hebben gelukkig hun vertrouwende hulp kunnen houden. Dat is mooi. Maar het neemt de onzekerheid van al die andere mensen niet ineens weg. Daar moet deze staatssecretaris met gemeenten, zorgaanbieders en iedereen die er verder over gaat heel hard mee aan de slag.

Leave your comment