Inbreng VAO UWV-onderwerpen

Dinsdag 1 december 2015

Voorzitter,

De VVD wil dat mensen weer aan het werk gaan zodra ze dat kunnen en het UWV dat beter faciliteert.

 

Daarom roept de VVD de minister op hier de regie te nemen en te zorgen dat het beleid resultaat oplevert.

 

We hebben hiertoe twee moties:

Lees hier motie 26448 547 en motie 26448 548

 

Voor de motie 26448 547 hebben gestemd:

de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

 

Voor de motie 26448 548 hebben gestemd:

de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Leave your comment