Inbreng VSO Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening

Dinsdag 1 november 2016,

Oudere mensen zijn onzeker of zij nog wel zorg en ondersteuning kunnen krijgen op het moment dat zij dat nodig hebben. Mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig, thuis blijven wonen.
Veel mensen regelen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben zelf.
Als dat niet meer lukt, moet de gemeente zorgen voor de ondersteuning die zij nodig hebben. Daar is maatwerk voor nodig. Ieder mens is anders. Op die manier kunnen mensen weer verder. Als we van gemeenten vragen om maatwerk te leveren, moeten we hen hier ook de ruimte voor bieden. De gemeente moet zelf bepalen welke ondersteuning wordt ingekocht en voor welke prijs.
De gemeenteraad moet er op toezien dat de mensen in hun gemeenten goede ondersteuning op maat krijgen. Daar moeten we als Rijksoverheid niet tussen gaan zitten. Gemeenten kunnen beter inschatten waar lokaal behoefte aan is, welke diensten worden aangeboden en welke prijs daarvoor wordt gevraagd. De VVD is daarom voor een ruime beleidsvrijheid voor gemeenten.

2 replies added

Leave your comment