Schriftelijke Vragen van de Leden Schut-Welkzijn en Rutte (beiden VVD) over het bericht “Ook vrijgevestigde Zorgaanbieders aan WNT gehouden”

Schriftelijke vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de leden Schut-Welkzijn en Rutte (beiden VVD) over het bericht “Ook vrijgevestigde Zorgaanbieders aan WNT gehouden”.   Heeft u kennisgenomen van het artikel “Ook vrijgevestigde Zorgaanbieders aan WNT gehouden”[1] Kunnen solistische zorgverleners onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen? Bent u het met […]

Antwoorden op Kamervragen inzake het bericht ‘Zorgwekkend tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen’

Dinsdag 3 mei 2016   2016Z06040 Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Lucas en Schut-Welkzijn (beiden VVD) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het bericht ‘Zorgwekkend tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen’ (ingezonden d.d. 23 maart 2016) 1 Heeft u kennisgenomen van het NOS-artikel ‘Zorgwekkend tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen’? 1) Ja. 2 Deelt u […]

Schriftelijke vragen over de berichten ‘Rechtzaken dreigen rond deal Buurtzorg’ en ‘Enschede als eerste gedaagd in TSN-zaak’

Schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het lid Schut-Welkzijn (VVD) over de berichten ‘Rechtszaken dreigen rond deal Buurtzorg[1] en Enschede als eerste gedaagd in TSN-zaak[2]’.   Heeft u kennisgenomen van de berichten ‘Rechtszaken dreigen rond deal Buurtzorg’ en ‘Enschede als eerste gedaagd in TSN-zaak’? Wat vindt u van de opvatting […]

Debat met minister schippers en staatssecretaris van rijn over de jaarverslagen van 2013 van het ministerie van VWS

10 juni 2014  Voorzitter, Dit jaarverslag laat zien dat hervormen loont. In de curatieve zorg zijn alle partijen op scherp gezet. Verzekeraars lopen meer risico, ziekenhuizen hebben geen vaste budgeten meer, prijzen zijn meer vrij en kwaliteit is beter inzichtelijk. Ook de bindende afspraken die de minister met de sector heeft gesloten, hebben hun uitwerking […]