Schriftelijke vragen over de berichten ‘Rechtzaken dreigen rond deal Buurtzorg’ en ‘Enschede als eerste gedaagd in TSN-zaak’

Schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het lid Schut-Welkzijn (VVD) over de berichten ‘Rechtszaken dreigen rond deal Buurtzorg[1] en Enschede als eerste gedaagd in TSN-zaak[2]’.

 

  1. Heeft u kennisgenomen van de berichten ‘Rechtszaken dreigen rond deal Buurtzorg’ en ‘Enschede als eerste gedaagd in TSN-zaak’?
  2. Wat vindt u van de opvatting van de Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN) dat er sprake is van verboden staatssteun en een ongelijk speelveld bij de deal tussen gemeenten en de Stichting Familiehulp (Buurtzorg)?
  3. Kunnen alle aanbieders een beroep doen op de innovatiegelden en waren de criteria hiervoor bekend op het moment dat de gemeenten besloten om de Stichting Familiehulp in zee te gaan? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunt u bevestigen dat de criteria om in aanmerking te komen voor de innovatiegelden die zijn ingezet door de gemeenten Enschede en Den Haag ook hebben gegolden voor Stichting Familiehulp? Zo nee, zijn er door deze gemeenten aparte afspraken gemaakt met Stichting Familiehulp die niet gelden voor andere aanbieders?
  5. Klopt het dat de zogenoemde innovatiegelden onderdeel zijn van de gelden voor de huishoudelijke hulptoelage?
  6. Bent u het met de VVD eens dat er geen sprake mag zijn van gedwongen winkelnering voor gemeenten en  zij vrije keuze hebben welke zorgaanbieder zij de hulp aan cliënten laten continueren?
  7. Kunt u deze vragen beantwoorden twee dagen voorafgaande aan het debat ‘faillissement TSN’?

[1] Trouw, 2 april 2016

[2] Volkskrant, 4 april 2016

3 replies added

Leave your comment