Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het wegwerken van achterstanden bij herbeoordelingen

De onderstaande motie ingediend bij het initiatiefnota overleg van 28 september 2015 is dinsdag 6 oktober met algemene stemmen aangenomen.

 

33 770 nr. 4

 

MOTIE VAN HET LID NIJKERKEN-DE HAAN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 september 2015

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de WGA bedoeld is als een regeling gericht op werkhervatting;

overwegende dat het merendeel van de WGA’ers nu niet herbeoordeeld is en ook niet re-integreert naar werk;

overwegende dat het UWV grote achterstanden heeft in de professionele herbeoordelingen van mensen bij wie een herstelprognose is gegeven door verzekeringsartsen;

verzoekt de regering, om in de toegezegde brief van oktober 2015 met concrete voorstellen te komen om achterstanden in de professionele herbeoordelingen van mensen bij wie bij de initiële WIA-beoordeling een herstelprognose is gegeven, uiterlijk eind 2016 weg te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Nijkerken-de Haan

Tanamal

Pieter Heerma

Van Weyenberg

 

 

1 reply added

Leave your comment