NU.nl – CDA wil ziektewet ook laten gelden voor zelfstandigen

Dinsdag 1 december 2015

Het CDA wil werkgevers enkel de eerste acht weken hun personeel in loondienst laten doorbetalen bij ziekte. Daarna moet voor langdurig zieken twee jaar lang een uitkering volgen via een private collectieve regeling die ook geldt voor zelfstandigen.

Dat schrijven CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en Kamerlid Pieter Heerma dinsdag in een ingezonden stuk in de Volkskrant.

De regeling moet niet enkel gelden voor personeel in loondienst, maar ook voor zzp’ers en freelancers. Het idee is dat voor iedereen dezelfde voorwaarden gelden. Daardoor zouden alle werkenden in geval van ziekte twee jaar verzekerd zijn.

Op die manier wil het CDA de risico’s delen en de premie aanvaardbaarder maken voor alle deelnemers. Momenteel moeten werkgevers hun personeel in loondienst nog twee jaar doorbetalen bij ziekte en dragen zelfstandigen het risico volledig zelf.

De partij wil het midden- en kleinbedrijf tegemoetkomen met het zorgplan. Het doorbetalen van het salaris aan ziek personeel in loondienst zou een reden zijn voor bedrijven om minder snel mensen in dienst te nemen.

Volgens Heerma kan de regeling betaald worden door de werkgeverspremies. Zelfstandigen betalen de verzekering zelf.

Sympathiek

VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn noemt het voorstel van het CDA tegenover NU.nl “sympathiek”, maar zegt dat het de vraag is of zelfstandigen en werkgevers op een collectieve regeling zitten te wachten.

“En we doen dit omdat we de lasten voor werkgevers willen verlagen. Het is de vraag of dat met dit voorstel gaat gebeuren”, aldus de VVD’er.

De PvdA staat ook niet geheel afwijzend tegenover het voorstel van het CDA. “Hier kan verder over worden nagedacht”, aldus PvdA-Kamerlid John Kerstens.

“Maar als een en ander betekent dat de rekening zomaar bij werknemers wordt neergelegd zijn we snel klaar. Dan kun je mensen net zo goed vragen voor niks te werken in ruil voor een vast contract.”

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg twijfelt net als VVD of het voorstel leidt tot lagere lasten en of zelfstandigen zin hebben in een verplichte verzekering. “Zelfstandigen moeten hun eigen keuze kunnen maken, geen verplichting. D66 wil een betaalbare verzekering voor ziekte”, stelt hij.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt noemt het plan ook “sympathiek”, maar “ondoordacht”. “Zzp’ers betalen geen arbeidsongeschiktheidspremies en geen pensioenpremie en zijn daardoor veel goedkoper dan werknemers. Daar zit de oneerlijke concurrentie.”

Twistpunt

De kwestie van loondoorbetaling bij ziekte is al langer een twistpunt in Den Haag. Coalitiepartijen VVD en PvdA denken zeer verschillend over waar de verantwoordelijkheid hoort te liggen.

Zo wil de VVD de risico’s voor werkgevers fors inperken om ervoor te zorgen dat zij mensen sneller in dienst durven te nemen. De PvdA wil juist de rechten van de zieke werknemer beschermen.

In oktober presenteerde minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) het plan om de loondoorbetaling voor kleine werkgevers te beperken tot 1 jaar. Het tweede jaar zou dan collectief worden geregeld door werkgeverspremies en een deel overheid.

Hierdoor zou de werknemer gewoon twee jaar loon doorbetaald kunnen krijgen en het risico voor de werkgever worden beperkt.

Schut-Welkzijn kwam in het voorjaar met het plan om werkgevers alleen nog voor de zieke werknemer te laten betalen als de ziekte of blessure veroorzaakt is door het werk zelf. Voor de overige aanleidingen zouden werknemers zich zelf moeten verzekeren, zoals zelfstandigen nu ook doen.

Dit voorstel werd door Asscher en de PvdA afgeschoten.

 

Door: NU.nl

 

Lees hier het artikel 

Leave your comment