Schriftelijke Vragen over het bericht “UWV legt fraudemeldingen opzij” Trouw 6 juli 2015

Schriftelijke vragen van het lid Schut-Welkzijn over het bericht dat het UWV fraudemeldingen opzij legt aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ingediend 6 juli 2015

 

1 Klopt het bericht “ UWV legt fraudemeldingen opzij” [1]?

 

2 Wat vindt u ervan dat het UWV fraudemeldingen die langer dan twintig weken zijn blijven liggen niet meer onderzoekt?

 

3 Bent u het met de VVD eens dat het feit dat de werkvoorraad te groot is, aanleiding is om, op basis van risicoanalyse, meer te handhaven en niet minder?

 

4 In antwoorden op mondelinge vragen op 2 juni jl.[2] gaf u aan dat de prioriteit van het UWV ligt bij het opsporen en handhaven van fraude door zwartwerk met een WW uitkering. Hoe strookt u die uitspraak met de uitvoering die hier nu aan wordt gegeven door het UWV?

 

5 Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het UWV zwart werk handhaaft en dat alle meldingen dezelfde behandeling krijgen?

 

 

[1] Trouw, 6 juli 2015

[2] Mondelinge vragen van het lid Schut-Welkzijn over het bericht dat het UWV stopt met beboeten fraudeurs, 2 juni 2015

1 reply added

Leave your comment