Schut-Welkzijn en Potters stellen vragen minister Asscher over het bericht ‘Fraude Marokkanen aangemoedigd’

Vragen van de leden Schut-Welkzijn en  Potters (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over het bericht ‘Fraude Marokkanen aangemoedigd’

 

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Fraude Marokkanen aangemoedigd’? [1]

2.  Is het waar dat het studiecentrum Emcemo  Marokkaanse ouderen oproept hun Marokkaanse BSN-nummer niet af te geven aan de Sociale Verzekeringsbank SVB?

3. Keurt de minister, evenals de leden van de VVD-fractie,  deze oproep tot het niet voldoen aan de Nederlandse wet af?

4. Wanneer Marokkaanse ouderen gehoor geven aan deze oproep, overtreden ze dan de wet? Overtreedt het studiecentrum Emcemo de wet door deze oproep te doen?

5. Wat zijn in de ogen van de minister de consequenties van het niet afgeven van het Marokkaanse BSN-nummer voor het al dan niet opsporen van fraude?

6. De Inspectie SZW geeft in haar jaarverslag[2] aan dat meer dan 1% van de gelden, die naar ouderen  gaan die een aanvulling krijgen op hun AOW, omdat ze onvoldoende   AOW rechten hebben opgebouwd in Nederland, niet kan worden verantwoord. Komt dit door dat betrokkenen niet meewerken aan onderzoek?

7. Wat zijn de consequenties voor betrokkenen als zij hun Marokkaanse BSN-nummer niet afgeven en daarmee mogelijk fraudeonderzoek frustreren?

8. Hoe gaat de minister voorkomen dat Emcemo een soortgelijke oproep in de toekomst herhaalt?

 


[1] De Telegraaf 11-04-2-14

 

[2] Jaarverslag Inspectie SZW 2012, juni 2013

Leave your comment