Spreektekst 30-ledendebat ‘Kabinet verlaagt AOW met 25 euro’

Voorzitter,

We spreken hier over de afschaffing van de Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (de MKOB) per 2015. Deze tegemoetkoming is in het verleden ingegaan om ouderen te compenseren voor lastenverzwaringen.

We vinden het vervelend dat het Kabinet genoodzaakt is om de MKOB af te schaffen.

We begrijpen dat het moeilijk is voor mensen die hier op hadden gerekend. De tegemoetkoming is te duur geworden om nog langer vol te houden. De regeling (MKOB) kost de samenleving in 2014 1,2 miljard euro per jaar. Een fors bedrag, dat flink op de begroting drukt.

Dat komt ook doordat meer mensen gebruik kunnen maken van de regeling, dan oorspronkelijk was bedoeld. Ook mensen die buiten Nederland wonen, kunnen er namelijk aanspraak op maken. En dat, terwijl de regeling was bedoeld voor  belastingplichtigen die echt in Nederland wonen.

Voorzitter,

De VVD ondersteunt deze maatregel, omdat deze noodzakelijk is. Noodzakelijk om Nederland financieel gezond te maken en de rekening niet door te schuiven naar onze kleinkinderen. De uitgaven aan AOW zijn al jaren groter dan de inkomsten uit premies. De AOW-premie dekt nu maar 80% van de uitgaven aan AOW. Nederland vergrijst en ontgroent en elke generatie leeft langer dan de vorige. Tegenover één AOW-gerechtigde stonden in 1957 nog zes mensen in de beroepsbevolking, nu is dit één op vier, en op het hoogtepunt van de vergrijzing zal dit één op twee zijn. Iedereen merkt de crisis in de portemonnee, zowel mensen onder als boven de 65 jaar. Dat is helaas niet te voorkomen.

Meneer de voorzitter,

Deze maatregel is vervelend maar noodzakelijk. Via de ouderenkorting die opgaat in de huishoudtoeslag zullen mensen worden gecompenseerd. Alleen Nederlandse belastingplichtingen zullen hiervoor in aanmerking komen. Kan de staatssecretaris al aangeven hoe de ouderenkorting in de huishoudtoeslag wordt vorm gegeven? Wanneer kunnen we de uitwerking hiervan tegemoet zien?

In de uitvoering is de VVD blij dat de Algemene Ouderdomswet een algemene uitkering blijft. Een uitkering die voor iedereen die daar recht op heeft, even hoog blijft en niet afhankelijk is gemaakt van het aanvullend inkomen.

Leave your comment