Spreektekst dertigledendebat over topinkomens in de ouderenzorg

Voorzitter,   We praten hier over topinkomens in de ouderenzorg. De VVD-fractie vindt dat waar mensen verplicht premies betalen voor collectieve zorgvoorzieningen, we zorgvuldig met die premies moeten omgaan. Daarom hebben we als VVD-fractie ingestemd met een verdere verlaging van de Topinkomens in het regeerakkoord. Dit heeft geleid tot de tweede Wet verlaging op de […]

Spreektekst 30-ledendebat ‘Kabinet verlaagt AOW met 25 euro’

Voorzitter, We spreken hier over de afschaffing van de Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (de MKOB) per 2015. Deze tegemoetkoming is in het verleden ingegaan om ouderen te compenseren voor lastenverzwaringen. We vinden het vervelend dat het Kabinet genoodzaakt is om de MKOB af te schaffen. We begrijpen dat het moeilijk is voor mensen die hier […]