Spreektekst debat met minister Asscher over Dienstverlening aan Huis

Voorzitter,

De VVD fractie is tevreden dat de dienstverlening aan huis regeling in stand blijft.

Deze regeling bestaat sinds 2007 en wordt gebruikt door één miljoen huishoudens. Particulieren kunnen zo huishoudelijke taken uitbesteden zonder werkgeverslasten af te dragen en zonder administratieve rompslomp. Deze dienstverlening zorgt ervoor dat het huis wordt schoon gemaakt en op de kinderen wordt gepast als mensen zelf aan het werk zijn. Dat er voor geliefden wordt gezorgd als mensen dat zelf niet langer kunnen. Dat ouderen langer thuis kunnen wonen met een betaalbare hulp.

Behoud van de dienstverlening aan huisregeling komt zo de broodnodige dynamiek op de arbeidsmarkt ten goede.

De dienstverleners die zijn geïnterviewd in het onderzoek van de commissie Kalsbeek, geven aan dat zij niet zitten te wachten op meer rechtsbescherming, maar liever een hoger uurloon hebben, de uurlonen binnen de dienstverlening aan huisregeling liggen vaak boven het minimumloon.

Het in standhouden van de regeling voorkomt dat aanbieders van dienstverlening over gaan tot zwartwerk.

Het past niet om het belang dat mensen hechten aan dienstverlening aan huis te bagatelliseren, en te zeggen dat iedereen zijn eigen troep maar moet opruimen als hij geen werkgeverslasten voor een schoonmaakster kan betalen.

Dat is symboolpolitiek, waar de VVD niet in mee gaat.

De VVD is van mening dat het verlagen van de lasten op arbeid de enige houdbare manier is om arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt betaalbaar te maken. Dat is de inzet van het Kabinet bij de belastingherziening en daar zijn we voor!

2 replies added

Leave your comment