Debat met staatssecretaris Klijnsma over de AOW-inkoopregeling

25 september 2014 Debat met staatssecretaris Klijnsma over de AOW-inkoopregeling   Voorzitter, De AOW moet ook voor onze kinderen en kleinkinderen betaalbaar blijven. De AOW is bedoeld voor mensen die hiervoor elk jaar premie betalen, zoals de meeste gepensioneerden ook hebben gedaan. We moeten er alles aan doen om oneigenlijk gebruik van onze sociale zekerheid […]

Debat met staatssecretaris Klijnsma over pensioenonderwerpen

Debat met staatssecretaris Klijnsma over pensioenonderwerpen op 28 mei 2014 Voorzitter. De VVD-fractie steunt de aanpassing van de AOW-inkoopregeling die we tijdens het AO hebben besproken. Zij vraagt zich wel af waarom de staatssecretaris het advies van de Sociale Verzekeringsbank in dezen niet heeft opgevolgd en de hele regeling heeft afgeschaft. Ik hoor op dat […]