Inbreng Algemeen Overleg SUWI-onderwerpen

Woensdag 16 maart 2016   Voorzitter, Het doel van de Wet SUWI is klantgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid en werk boven uitkering. Uit de evaluatie blijkt dat alleen de rechtmatigheid op orde is. Over de andere doelen is eigenlijk geen oordeel te vellen, omdat hier de informatie niet voorhanden is. Voor de VVD moet dat toch echt […]

Initiatiefnota ‘Activering uit Arbeidsongeschiktheid’

Download hier de Initatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid die ik op 3 oktober heb aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. De initiatiefnota is nu als Kamerstuk in behandeling bij de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Reacties op de initiatiefnota worden zeer op prijs gesteld. Stuur uw reactie naar cie.szw@tweedekamer.nl.

FD: VVD wil prikkels voor werk in WIA

Geschreven door: Ria Cats 3 oktober 2013, Den Haag De VVD wil in de arbeidsongeschiktheidsregeling WIA meer prikkels voor zieke werknemers inbouwen, zodat zij zo snel mogelijk weer aan de slag gaan na hun genezing. VVD-Kamerlid Anoushka Schut heeft daartoe een initiatiefnota geschreven die moet uitmonden in een wetsvoorstel. Coalitiepartner PvdA steunt het stuk, omdat […]