Inbreng Algemeen Overleg SUWI-onderwerpen

Woensdag 16 maart 2016   Voorzitter, Het doel van de Wet SUWI is klantgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid en werk boven uitkering. Uit de evaluatie blijkt dat alleen de rechtmatigheid op orde is. Over de andere doelen is eigenlijk geen oordeel te vellen, omdat hier de informatie niet voorhanden is. Voor de VVD moet dat toch echt […]

Inbreng algemeen overleg SUWI-onderwerpen

Donderdag 8 oktober   Voorzitter, De VVD wil dat uitvoeringsinstanties service leveren aan hun klanten, de uitkeringsgerechtigden en de werkgevers. Het UWV en de SVB zijn er voor hun klanten en niet voor zichzelf. De ICT bij zowel SVB als UWV blijft een zorgenkind. Over de problemen bij de SVB wordt een apart plenair debat […]

Spreektekst debat met minister Asscher over Handhaving

17 december 2014   Spreektekst debat met minister Asscher over Handhaving Handhaving van wet- en regelgeving vindt de VVD van het grootste belang om het draagvlak onder de sociale zekerheid te behouden. Uitgangspunt voor de VVD fractie is altijd geweest dat fraude moet worden teruggevorderd. De mate van verwijtbaarheid bepaalt de hoogte van de boete. […]

BNR: VVD ontstemt over beveiligingslek UWV

4 december 2014   Vandaag ben ik geïnterviewd door BNR over een beveiligingslek bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het gaat om een lek in het systeem SUWInet waarmee ambtenaren van gemeenten toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van mensen. Het fragment is hier terug te luisteren.