Inbreng Rapporteur WGO Begrotingsonderzoek SZW

Voorzitter. We hebben een rapport uitgebracht aan de Kamerleden. Ik zal dat rapport kort samenvatten, ik zal de conclusies onderbouwen en ik zal daarna een aantal aanbevelingen aan de minister doen voor het begrotingsproces. De conclusies van het begrotingsonderzoek van de rapporteurs zijn de volgende. Wij vinden dat de minister een stap in de goede […]