Motie ingediend bij het VAO TSN/Toekomst Thuiszorg

Motie Verslag Algemeen Overleg TSN / Toekomst thuiszorg

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

Constaterende dat gemeenten nu beleidsvrijheid hebben om de thuishulp op maat te organiseren,

 

Overwegende dat vele gemeenten, als Tilburg, naar tevredenheid van zowel cliënten als hulpen, decennia lang werken met een combinatie van hulpen in loondienst van een thuiszorgorganisatie en alfahulpen,  zonder dat hier sprake is van gedwongen ontslagen of schijnconstructies,

 

Overwegende dat met handhaving schijnconstructies actief kunnen worden bestreden,

 

Roept het Kabinet op de contractsvrijheid van gemeenten te borgen, zodat zij kunnen continueren met het organiseren van hulp voor cliënten waaronder de alfahulp,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Schut-Welkzijn

 

De motie is aangehouden, omdat de staatssecretaris heeft toegezegd om te onderzoeken hoe beleidsvrijheid van gemeenten met het organiseren van hulp voor cliënten waaronder de alfahulp kan worden geborgd zoals nu in Tilburg gebeurt.

1 reply added

Leave your comment