Spreektekst tweede termijn Begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015

27 november 2014

Spreektekst begroting SZW 2015

 

Voorzitter,

Ik dank de minister en staatssecretaris voor de antwoorden en de discussie, al waren die niet bevredigend.

In welk ander land ligt er zoveel risico op het bordje van de ondernemer?

1)Werkgevers betalen per jaar 25 miljard aan ziekte en arbeidsongeschiktheid voor hun werknemers en voormalige werknemers.

2)Zo is de gemiddelde duur van loondoorbetaling bij ziekte 2 jaar, terwijl dit gemiddeld in Europa 6 weken is.

3) Werkgevers in Nederland betalen altijd voor het inkomen van hun werknemers, ook als ze niet kunnen werken door een oorzaak buiten het werk.

 

Voorzitter,

Ik dank de minister voor de toezegging over een aanvulling op het onderzoek naar verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar een jaar. Ik hoor graag hoe hij dit aanvullend onderzoek gaat inrichten.

De VVD wil hier graag nog wat aanbevelingen over doen voor de vraagstelling.

De VVD vindt met arbodiensten dat de re-integratie efficiënter moet kunnen. De eenjaarsevaluatie naar een half jaar is een eerste stap. Zodat mensen sneller aan het werk kunnen bij een andere werkgever als dit bij de eigen werkgever niet lukt. Ik zou graag zien dat de minister deze aanbevelingen uit het veld bij dit onderzoek betrekt.

En de lasten voor werkgevers om laag kunnen.

We zijn het met de minister een over de drempels voor werkgevers weg te nemen om vast en flex werk aan te bieden. Dat is winst. Alle lasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van vast en flex zijn nu bij werkgevers neer gelegd, ook voor alles wat werknemers buiten het werk doen. Als je dat probleem van de 25 miljard niet aanpakt, zal er geen werk worden aangeboden door werkgevers is de overtuiging van de VVD.

Positief is de toezegging van de minister in het debat dat onderzoek naar risque social/ risque professionel uit het verleden door de minister van een appreciatie wordt voorzien. De vraag is dan nog wanneer we deze brief kunnen verwachten? Ik stel voor ruim een maand voor het volgende AO arbeidsongeschiktheid.

 

Voorzitter,

Ten aan zien van de export van WGA.

De schriftelijke beantwoording stellen helaas teleur. De VVD vindt dat als je met de WW niet in het buitenland kan wonen, dit ook niet kan als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en moet werken.

Daarom dienen we de volgende motie in:

 

MOTIE VAN HET LID SCHUT-WELKZIJN

Voorgesteld 27 november 2014

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen die arbeidsongeschikt zijn, de plicht hebben te werken aan hun re-integratie zodra ze dat kunnen;

overwegende dat uitkeringsgerechtigden in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten (WGA) niet blijvend arbeidsongeschikt zijn en dat zij voor het gedeelte dat zij kunnen werken verplicht zijn te solliciteren;

constaterende dat WGA-gerechtigden nu naar het buitenland kunnen verhuizen met hun uitkering, waardoor niet goed te controleren is of ze aan hun verplichtingen voldoen;

overwegende dat voormalig werkgevers betalen voor de WGA-uitkering en hierdoor hun lasten soms onterecht zien oplopen,

overwegende dat van WW-ontvangers ook verwacht wordt dat zij voor de Nederlandse arbeidsmarkt beschikbaar blijven;

verzoekt de regering in beeld te brengen hoe de export van de WGA-uitkering naar het buitenland onmogelijk kan worden gemaakt;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Schut-Welkzijn

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave your comment