Motie VAO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Donderdag 3 maart 2016   De Kamer,   Gehoord de beraadslaging,   Overwegende dat uitkeringen als de kinderbijslag bedoeld zijn als tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud van kinderen die in Nederland wonen,   Overwegende dat de Kamer al op 5 december 2013 de motie Heerma heeft aangenomen die het Kabinet oproept om te komen […]

Inbreng AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Voorzitter, De VVD is blij met het akkoord met het VK. Mijn collega Anne Mulder zei dat het pakket zo uit het verkiezingsprogramma van de VVD leek te zijn overgeschreven, en dat kan ik als mede schrijver van het toenmalig programma bevestigen. Het voornemen om de export aan kinderbijslag onderhevig te maken aan het woonlandbeginsel […]