Spreektekst AO Europese Sociale Zekerheidsstelsels

Inbreng behandelvoorbehoud Ten eerste over de procedure van het behandelvoorbehoud. De minister moet de Kamer tijdig en periodiek goed informeren over de voortgang ten aanzien van de onderhandelingen, op alle punten waarop afspraken zijn gemaakt, elke keer weer. Hij heeft hier tot nu toe geen goed trackrecord in opgebouwd, het is dat hij zo’n soepele […]

Inbreng AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Donderdag 9 juni 2016, Voorzitter, Op de agenda staat wederom de herziening van de detacheringsrichtlijn. Veel mensen in Nederland zijn bezorgd dat hun baan wordt afgepakt door mensen die van buiten komen. Bijvoorbeeld als ze vrachtwagenchauffeur zijn. Dat realiseer ik me. Daarom is het van het grootste belang dat door handhaving illegale arbeid en uitbuiting […]

Inbreng AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Voorzitter, De VVD is blij met het akkoord met het VK. Mijn collega Anne Mulder zei dat het pakket zo uit het verkiezingsprogramma van de VVD leek te zijn overgeschreven, en dat kan ik als mede schrijver van het toenmalig programma bevestigen. Het voornemen om de export aan kinderbijslag onderhevig te maken aan het woonlandbeginsel […]

Motie VAO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Donderdag 3 maart 2016   De Kamer,   Gehoord de beraadslaging,   Overwegende dat uitkeringen als de kinderbijslag bedoeld zijn als tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud van kinderen die in Nederland wonen,   Overwegende dat de Kamer al op 5 december 2013 de motie Heerma heeft aangenomen die het Kabinet oproept om te komen […]